Privacy policy

Sekretessvillkor

Slanka Sverige AB (“Slanka” eller “Vi” eller “oss”) förbinder sig att skydda och respektera dina personuppgifter.

Vi är registrerade i Sverige med organisationsnummer 556688-7898. Vi är verksamma under och bundna av Personuppgiftslagen (1998:204) samt Lagen om elektronisk kommunikation (2003:389).

Denna policy anger grunden för hur vi behandlar personuppgifter som vi sparsamt samlar in från dig, eller som du lämnar till oss. Var vänlig och läs följande villkor noga för att förstå vår inställning och praxis angående era personuppgifter och hur vi behandlar dem.

Tjänsteplatserna appar från Slanka, slanka.se och shop.slanka.se benämns gemensamt “tjänsteplatsen” i denna Sekretesspolicy.

INFORMATION FRÅN DIG SOM VI KAN SAMLA IN

Om du väljer att göra individuella köp eller att ansluta till Slankas tjänster (“Tjänsterna”) samlar vi in några eller alla av följande personuppgifter:

Förnamn, efterefternamn, e-postadress, telefonnummer, adress, kön, Födelsedatum eller personnummer

All annan information som tillhandahålls vid tidpunkten för registrering för användning av vår sida, anslutning till vår tjänst eller begäran om ytterligare tjänster av oss. Vi kan också komma att efterfråga information av dig när du rapporterar ett problem med våra tjänster.

Vi kan komma att dokumentera korrespondensen om och i så fall när du kontaktar oss.

Detaljer om dina besök till vår sida inkluderat men inte begränsat till datatrafik, lokaliseringsuppgifter och andra kommunikationsuppgifter oavsett om dessa behövs för våra egna faktureringssyften eller inte, samt de resurser som du har tillgång till.

ANVÄNDNINGEN AV INFORMATIONEN

Vi använder informationen som vi får av dig på följande sätt:

  1. För att betala för ditt konto och för att kontrollera att betalningsinformation är giltig.
  2. För att försäkra oss om att innehållet på vår tjänsteplats presenteras för dig och din enhet på det mest effektiva sättet.
  3. För att tillhandahålla erbjudanden, nyheter, information, produkter eller tjänster som du efterfrågar av oss eller som vi tror kan vara intressanta för dig, under förutsättning att du har medgivit att bli kontaktad för sådana syften.
  4. För att tillhandahålla order- och fakturainformation till dig.
  5. För att meddela dig om förändringar i Tjänsterna.

Vi kan också komma att använda dina uppgifter, eller tillåta andra eller utvalda tredje parter att använda dina uppgifter, vilket är specificerat mer utförligt nedan (se Utlämning av din information).

MINDERÅRIGA

Du måste vara 18 år eller äldre för att använda Tjänsterna eller köpa Slankas produkter.

VAR VI LAGRAR DINA PERSONUPPGIFTER

Uppgifter som vi samlar in från dig kan bli överförda till och lagrade i en destination utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). De kan även bli behandlade av personal som arbetar för oss eller för någon av våra leverantörer och som agerar utanför EES. Sådan personal kan bland annat vara involverad i uppfyllelse av din order, behandling av dina betalningsuppgifter och utförande av supporttjänster. Genom att ange dina personuppgifter accepterar du denna överföring, lagring och behandling. Vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder som är skäliga för att tillförsäkra att dina uppgifter behandlas säkert och i överensstämmelse med denna Sekretesspolicy.

All information som du tillhandahåller oss lagras på våra servrar. Alla betalningstransaktioner blir krypterade genom att branschens standardteknologi används. Om vi har gett dig (eller om du har valt) ett lösenord som ger dig tillgång till särskilda delar av vår sida, är du ansvarig för att hålla detta lösenord hemligt. Vi uppmanar dig att inte uppge detta lösenord för någon.

Överföringen av information via internet är inte fullständigt säker. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dig kan vi därför inte garantera säkerheten för din information och inte ansvara för otillbörlig tillgång till den. All informationsöverföring till vår Tjänsteplats är på din egen risk. När vi har fått tillgång till din information använder vi noggranna förfaranden och säkerhetsåtgärder för att försöka att förhindra icke-auktoriserad tillgång.

UTLÄMNING AV DIN INFORMATION

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till något annat företag som är vår partner, så att ett sådant företag kan tillhandahålla information om varor och tjänster som kan vara av intresse för dig och vi eller de kan kontakta dig om dessa via e mail, brev eller telefon. Företag inom Slanka räckvidd som agerar som partner som får tillgång till dina personuppgifter följer praxis som stämmer överens med denna Sekretesspolicy.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till tredje part:

Om vi säljer eller köper någon verksamhet eller tillgångar då vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till den eventuella köparen eller säljaren av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.

Om Slanka Sverige AB eller en väsentlig del av dess tillgångar förvärvas av tredje part då personuppgifter om dess kunder blir en av de överförda tillgångarna.

Om vi är skyldiga att lämna ut eller dela dina personuppgifter för att uppfylla någon lagstadgad skyldighet, eller för att verkställa eller tillämpa våra användarvillkor. Detta inkluderar utbyte av information med andra företag och organisationer i syfte att skydda från bedrägerier och minska kreditrisker.

Vi kan också komma att använda utomstående företag för att utföra tjänster åt oss. Till exempel för att tillhandahålla infrastruktur och IT tjänster (inkluderande men inte begränsat till datalagring och övervakning av streamingkvalitet), behandla kredit- och debetkorttransaktioner, tillhandahålla kundtjänster, samla in skuldanalyser och förbättra data samt behandla kundundersökningar och utföra andra statistiska analyser. I sitt utförande av tjänsterna kan dessa företag komma att få tillgång till din information. Förutom i syftet att tillhandahålla de tjänster som vi efterfrågar auktoriserar vi inte dessa företag att använda eller lämna ut dina personuppgifter.

Du kan du ändra dina kontaktpreferenser när som helst på din profilsida om du inte vill få erbjudanden, nyheter eller information från oss eller om du inte vill att vi vidarebefordrar dina uppgifter till tredje part i marknadsföringssyfte.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att uppmana oss att inte behandla dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Vi kommer att informera dig (innan vi samlar in dina uppgifter) om vi har för avsikt att använda dina uppgifter för sådana syften eller om vi har för avsikt att lämna ut din information till någon tredje part för sådana syften. Du kan utnyttja din rätt att förhindra sådan behandling genom att kryssa i särskilda rutor i formulären som vi använder för att samla in dina uppgifter. Du kan också utnyttja denna rätt genom att när som helst kontakta oss på info@slanka.se.

Vid vissa tillfällen kan vår sida innehålla länkar till och från tjänsteplatser som innehas av våra nätverkspartners, annonsörer och dotterbolag. Om du följer en länk till någon av dessa tjänsteplatser, var vänlig och notera att dessa tjänsteplatser har sin egen sekretesspolicy och att vi inte tar på oss något ansvar för deras policy. Var vänlig och kontrollera deras policy innan du anger några personuppgifter på dessa tjänsteplatser.

TILLGÅNG TILL INFORMATION

Du har rätt till att få tillgång till informationen som innehas om dig. Du har rätt till att få veta vilka personuppgifter vi innehar om dig och korrigera alla fel i den informationen.

Om vi behandlar dina personuppgifter tillhandahåller vi dig med information om;

  1. Vilken information som behandlas.
  2. Var informationen har hämtats.
  3. Varför behandlingen sker.
  4. Till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut.

Vi tillhandahåller denna information utan kostnad inom en månad från förfrågan, begränsat till ett tillfälle per kalenderår.

Var vänlig och kontakta oss genom informationen som är angiven nedan om du vill utnyttja dessa rättigheter.

IP ADRESSER

Vi kan samla in information om din dator inkluderat, om tillgängligt, din IP adress, operativsystem och webbläsartyp samt anslutningshastighet och internetleverantör för systemadministration och för att rapportera den samlade informationen till våra annonsörer. Detta är statistiska uppgifter om våra användares webbläsaragerande och mönster som inte identifierar någon individuellt.

FÖRÄNDRINGAR I VÅR SEKRETESSPOLICY

Alla framtida förändringar som vi gör i vår Sekretesspolicy kommer att anges på denna sida. När det är lämpligt kommer förändringar även att underrättas till dig via e-mail i enlighet med de Allmänna villkoren.

KONTAKT

Frågor, kommentarer och önskemål angående denna Sekretesspolicy välkomnas och sänds till info@slanka.se